Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" - edycja 2024 - ogłoszenie wyników - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" - edycja 2024 - ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 roku

Warszawa, 28 maja 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”[1]

W 2024 ROKU

Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 13 lutego 2024 roku z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostaną objęte wsparciem finansowym, wraz z wysokością tego wsparcia.

W ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparcie finansowe w 2024 roku otrzymały 52 organy prowadzące dla 77 szkół podstawowych na łączną kwotę 5.327.064,72 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół znajduje się w załączniku.

Organy prowadzące zostaną poinformowane o procedurze zawierania umów o udzielenie dotacji celowej w ramach programu.

 

          Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
                       /-/
    Wioletta Krzyżanowska


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 91)

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.05.2024
Data modyfikacji 28.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Anioł
do góry