Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" w 2022 roku - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" w 2022 roku

Warszawa,  dnia 1 lipca 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

 

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" w 2022 roku

 

Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2022 r.

Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 26 października 2020 r. z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęło łącznie (w terminie) 719 wniosków szkół na kwotę 21.302.586,34 zł.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2022 wynosi: 9.455.341 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 175 organów prowadzących dla 327 szkół na łączną kwotę 9.455.185,68 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły znajduje się w załączniku.

Organy prowadzące zostaną poinformowane o procedurze zawierania umów.

Przypominam, że wydatkowanie środków będzie możliwe od dnia zawarcia umowy.

 

                       Z poważaniem

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                /-/
                     Dorota Skrzypek
     Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.07.2022
Data modyfikacji 01.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry