Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół/placówek - Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół -

Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół

Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół/placówek

Zgodnie z § 1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie zamieszczane są ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ogłoszenia o konkursach zamieszczane są przez upoważnionych pracowników organów prowadzących za pośrednictwem uruchomionego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie serwisu, do którego dostęp możliwy jest na podstawie danych (nazwa użytkownika i hasło) uzyskanych od administratora systemu. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiadają organy prowadzące. Każde publikowane ogłoszenie powinno zawierać podpis i pieczęć organu prowadzącego.

W celu uzyskania przez organ prowadzący nowych danych dostępowych należy przesłać na adres ipr@kuratorium.waw.pl pismo (w formacie .PDF), które bezwzględnie powinno zawierać dane osoby mającej docelowo uzyskać dostęp do serwisu z ramienia organu prowadzącego:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • telefon kontaktowy.

Przesłany dokument powinien jednoznacznie identyfikować nadawcę tj. posiadać pieczęć instytucji, oraz pieczęć i podpis osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia (Wójt, Burmistrz, Starosta, Prezydent). Po rozpatrzeniu prośby administrator skontaktuje się z osobą, która ma uzyskać dostęp do serwisu w celu przekazania stosownych danych dostępowych.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 21.04.2010
Data modyfikacji 17.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Żurawski

Nawigacja

do góry