Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Majątek i struktura własnościowa -

Majątek i struktura własnościowa

Majątek i struktura własnościowa

Kuratorium Oświaty w Warszawie jest jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa mazowieckiego.

Kuratorium Oświaty w Warszawie zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2008 r. wynosi ogółem netto: 3.045.611,21 zł , w tym:
 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 1.377.347,47 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.668.263,74 zł.
Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2009 r. wynosi ogółem netto: 2.455.607,34 zł, w tym:
 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 839.886,32 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.615.721,02 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2010 r. wynosi ogółem netto: 2.285.368,30, w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 739.856,56 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.545.511,74 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2011 r. wynosi ogółem netto: 1.874.988,65, w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 659.592,56 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.215.396,09 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2012 r. wynosi ogółem netto 1.637.651,32 zł, w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 591.022,24 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.046.629,08 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2013 r. wynosi ogółem netto 1.777.057,61 zł, w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 716.881,59 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.060.176,02 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2014 r. wynosi ogółem netto 1.814.023,37 zł, w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 747.016,83 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.067.006,54 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2015 r. wynosi ogółem netto 1 731 257,58 zł, w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 659 140,00 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1 072 117,58 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2016 r. wynosi ogółem netto 3 308 229,58 zł, w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 2 198 975,68 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1 109 253,90 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2017 r. wynosi ogółem netto 3 565 052,38 zł, w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 2 415 738,59 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1 149 313,79 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2018 r. wynosi ogółem netto 3 376 276,01 zł, w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 2 379 694,52 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 996 581,49 zł.

Majątek Kuratorium w Warszawie na 31 grudnia 2019 r. wynosi ogółem netto  3 174 454,40 zł., w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły:    2 304 772,07 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły:  869 682,33 .

Majątek Kuratorium w Warszawie na 31 grudnia 2020 r. wynosi ogółem netto  2 691 684,81 zł., w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły:    1 860 161,86 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły:  831 522,95 zł.

Majątek Kuratorium w Warszawie na 31 grudnia 2021 r. wynosi ogółem netto  2 411 276,11 zł., w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły:   1 698 536,11 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 712 740,00 zł.

Majątek Kuratorium w Warszawie na 31 grudnia 2022 r. wynosi ogółem netto  2 127 645,41 ., w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły:   1 497 692,14 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 629 953,27 zł.

Majątek Kuratorium w Warszawie na 31 grudnia 2023 r. wynosi ogółem netto  1 872 674,14 ., w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły:   1 304 822,02 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 567 852,12 zł.

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.12.2009
Data modyfikacji 10.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Kwiatek
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Anioł
do góry