Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kontakt w języku migowym -

Kontakt w języku migowym

Kontakt w języku migowymKomunikacja w języku migowym

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824)  informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
  • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – którego zapewnia Kuratorium Oświaty w Warszawie;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Oświaty w Warszawie: ESP;
  • przesyłanie faksów pod numer: 22 826 64 97;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego publikowanego na stronie internetowej: kontakt.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie formularza drogą elektroniczną na adres kuratorium@kuratorium.waw.pl lub faksem na numer 22/ 826 64 97 albo poprzez dostarczenie formularza do kancelarii urzędu (Warszawa, Al. Jerozolimskie 32, pok. 107) lub wypełnienie go na miejscu.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824)
 
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 22.05.2014
Data modyfikacji 25.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Olender
Osoba modyfikująca informację:
Agata Siekierska
do góry