Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Oferty pracy dla dyrektorów szkół/placówek -

Oferty pracy dla dyrektorów szkół/placówek

Liczba rekordów w bazie

603
Ogłoszenie Organ ogłaszający Data ważności
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie Starostwo Powiatowe 2023-10-26
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie Urząd Miasta Żyrardowa 2023-08-14
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brzózie Gmina Głowaczów 2023-08-10
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach Gmina Jednorozec 2023-08-01
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróblewie Urząd Gminy w Radzanowie 2023-07-24
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radzanowie Urząd Gminy w Radzanowie 2023-07-24
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radzanowie Urząd Gminy w Radzanowie 2023-07-24
Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Błędowie Urząd Gminy w Błędowie 2023-07-17
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czarnocinie Gmina Radzanów 2023-07-12
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie Gmina Radzanów 2023-07-12
do góry