Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie samochodu osobowego marki AUDI - Aukcje i zbędne składniki majątku ruchomego -

Aukcje i zbędne składniki majątku ruchomego

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie samochodu osobowego marki AUDI

Kuratorium Oświaty w Warszawie informuje, iż dysponuje składnikiem majątku przeznaczonym do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania/darowizny na czas nieoznaczony innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego samochód osobowy marki AUDI A6

OGŁOSZENIE

 

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego  Skarbu Państwa w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2004 ), Kuratorium Oświaty w Warszawie informuje, iż dysponuje składnikiem majątku przeznaczonym do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego tj. samochód osobowy marki AUDI A6

rok produkcji 2006

Nr rejestracyjny WI5515M

Wskazanie licznika 446  900 km

Stan techniczny – wymaga całkowitej wymiany rozrządu

 

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Warszawie,  mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.
Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie /darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w  § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć na załączonym formularzu do 25 kwietnia 2021 r. na adres:

 

  Kuratorium Oświaty w Warszawie , Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 19.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Roman
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
do góry