Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - Akty prawne -

Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Rozporządzenie regulujące wymogi techniczne wobec stron Biuletynu informacji Publicznej.

Rozporządzenie regulujące wymogi techniczne wobec stron Biuletynu informacji Publicznej.

Tekst w załączeniu.

Metryczka

Data wytworzenia 29.12.2009
Data publikacji 29.12.2009
Data modyfikacji 16.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
Osoba modyfikująca informację:
Agata Siekierska
do góry