Archiwum

informatyk ogłoszenie nr 168018

informatyk

2015.03.16
07:59

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie samochodu Lancia Lybra

Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania, innej jednostce administracji, samochód osobowy marki LANCIA LYBRA 1,8

2015.03.05
12:47

wynik naboru na ogłoszenie nr 166111

wynik naboru

2015.02.10
11:02

wynik naboru na ogłoszenie nr 165742

wynik naboru

2015.02.10
11:00

wynik naboru na ogłoszenie nr 165862

wynik naboru

2015.02.10
10:57

wynik naboru na ogłoszenie nr 165908

wynik naboru

2015.01.30
13:20

wynik naboru na ogłoszenie nr 166088

wynik naboru

2015.01.30
13:16

wynik naboru na ogłoszenie nr 165104

wynik naboru

2015.01.21
08:36

wizytator ogłoszenie nr 166088

wizytator

2015.01.19
09:15

inspektor ogłoszenie nr 166111

inspektor

2015.01.19
08:28

specjalista ogłoszenie nr 166067

specjalista

2015.01.16
09:17

zastępca dyrektora delegatury ogłoszenie nr 165862

zastępca dyrektora delegatury

2015.01.13
08:37

wizytator ogłoszenie nr 165908

wizytator

2015.01.13
07:53

informatyk ogłoszenie nr 165742

informatyk

2015.01.08
08:47

ZARZĄDZENIE nr 79 z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pana Marka Mroczkowskiego.

2014.12.16
08:10

ZARZĄDZENIE nr 78 z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Małgorzaty Czerniakowskiej.

2014.12.16
08:05

ZARZĄDZENIE nr 75 z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 134.000 euro.

2014.12.15
08:22

zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

2014.12.08
14:45

zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na 'Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Kuratorium Oświaty w Warszawie - telefonia stacjonarna'

2014.12.05
11:15

inspektor ogłoszenie nr 165104

inspektor

2014.12.05
08:21

wynik naboru na ogłoszenie nr 163475

wynik naboru

2014.11.26
12:43

wynik naboru na ogłoszenie nr 164414

wynik naboru

2014.11.26
12:40

Bezgotówkowy zakup paliwa dla Kuratorium Oswiaty w Warszawie wraz z Delegaturami

Bezgotówkowy zakup paliwa dla Kuratorium Oswiaty w Warszawie wraz z Delegaturami

2014.11.26
11:15

ZARZĄDZENIE nr 74 z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 134.000 euro.

2014.12.15
08:23

ZARZĄDZENIE nr 73 z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Katarzyny Kowary.

2014.11.24
10:12

ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Urząd Miasta Legionowo

2014.11.12
08:48

inspektor ogłoszenie nr 164414

inspektor

2014.11.12
08:23

wynik naboru na ogłoszenie nr 162780

wynik naboru

2014.11.07
10:34

ZARZĄDZENIE nr 69 z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014 r. dniem wolnym od pracy w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.10.24
12:31

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 10 września 2014 roku na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2014.10.09
15:56

wynik naboru na ogłoszenie nr 162779

wynik naboru

2014.10.09
13:12

wynik naboru na ogłoszenie nr 162944

wynik naboru

2014.10.02
09:01

wizytator ogłoszenie nr 163475

wizytator

2014.10.02
08:58

wynik naboru na ogłoszenie nr 162916

wynik naboru

2014.09.30
09:33

wynik naboru na ogłoszenie nr 162776

wynik naboru

2014.09.23
12:18

Otwarty konkurs ofert - Rządowy program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Otwarty konkurs ofert – Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz zaprasza do składania ofert realizacji projektów.

2014.09.10
16:10

inspektor ogłoszenie nr 162944

inspektor

2014.09.09
10:21

wizytator ogłoszenie nr 162916

wizytator

2014.09.09
09:30

wynik naboru na ogłoszenie nr 161949

wynik naboru

2014.09.08
12:32

specjalista ogłoszenie nr 162779

specjalista

2014.09.03
09:06

inspektor ogłoszenie nr 162780

inspektor

2014.09.03
08:57

wizytator ogłoszenie nr 162776

wizytator

2014.09.03
08:52

wynik naboru na ogłoszenie nr 161708

wynik naboru

2014.09.02
09:21

wynik naboru na ogłoszenie nr 162148

wynik naboru

2014.08.28
10:30

wynik naboru na ogłoszenie nr 161713

wynik naboru

2014.08.19
08:48

wynik naboru na ogłoszenie nr 161710

wynik naboru

2014.08.19
08:43

wynik naboru na ogłoszenie nr 161310

wynik naboru

2014.08.12
14:53

wynik naboru na ogłoszenie nr 161574

wynik naboru

2014.08.11
11:19

wynik naboru na ogłoszenie nr 161576

wynik naboru

2014.08.11
11:14

wizytator ogłoszenie nr 162148

Ogłoszenie nr: 162148 Data ukazania się ogłoszenia: 5 sierpnia 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.08.05
14:06

ZARZĄDZENIE Nr 53 z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Renaty Makaruk.

2014.08.05
11:18

wynik naboru na ogłoszenie nr 161508

wynik naboru

2014.08.04
10:33

ZARZĄDZENIE nr 52 z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia kontroli problemowej w komórkach organizacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie

2014.07.30
13:05

wynik naboru na ogłoszenie nr 161505

wynik naboru

2014.07.30
12:41

wynik naboru na ogłoszenie nr 160954

wynik naboru

2014.07.28
13:03

wizytator ogłoszenie nr 161949

Ogłoszenie nr: 161949 Data ukazania się ogłoszenia: 25 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.25
08:29

wizytator ogłoszenie nr 161708

Ogłoszenie nr: 161708 Data ukazania się ogłoszenia: 16 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.16
09:19

wizytator ogłoszenie nr 161710

Ogłoszenie nr: 161710 Data ukazania się ogłoszenia: 16 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.16
09:14

wizytator ogłoszenie nr 161713

Ogłoszenie nr: 161713 Data ukazania się ogłoszenia: 16 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.16
09:09

wynik naboru na ogłoszenie nr 161298

wynik naboru

2014.07.15
13:41

ZARZĄDZENIE Nr 49 z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Joanny Janickiej.

2014.07.15
12:48

specjalista ogłoszenie nr 161310

Ogłoszenie nr: 161310 Data ukazania się ogłoszenia: 14 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista

2014.07.24
08:34

wizytator ogłoszenie nr 161576

Ogłoszenie nr: 161576 Data ukazania się ogłoszenia: 10 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.10
10:06

specjalista ogłoszenie nr 161574

Ogłoszenie nr: 161574 Data ukazania się ogłoszenia: 10 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista

2014.07.10
10:04

wizytator ogłoszenie nr 161508

Ogłoszenie nr: 161508 Data ukazania się ogłoszenia: 08 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: wizytator

2014.07.08
12:10

specjalista ogłoszenie nr 161505

Ogłoszenie nr: 161505 Data ukazania się ogłoszenia: 08 lipca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista

2014.07.08
12:07

inspektor ogłoszenie nr 161298

inspektor

2014.06.30
09:01

wizytator ogłoszenie nr 160954

wizytator

2014.06.18
08:29

ZARZĄDZENIE Nr 43 z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji analizującej wnioski o przyznanie Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

2014.06.17
09:36

ZARZĄDZENIE nr 42 z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Barbary Wijata

2014.06.13
09:24

ZARZĄDZENIE Nr 41 z dnia 5 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 134.000 euro.

2014.06.12
11:04

ZARZĄDZENIE Nr 40 z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia kontroli problemowej w Wydziale Finansów i Kadr.

2014.06.12
11:00

ZARZĄDZENIE nr 39 z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli w 2014 r.

2014.06.16
14:05

ZARZĄDZENIE nr 38 z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli w 2014 r.

2014.06.11
13:35

ZARZĄDZENIE nr 37 z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli w 2014 r.

2014.06.11
11:47

inspektor ogłoszenie nr 160525

inspektor

2014.06.05
08:59

OGŁOSZENIE - UMOWA ZLECENIE - REJESTRACJA WYPOCZYNKU

Umowa zlecenie - pracownik biurowy

2014.05.30
12:00

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W FORMIE UMOWY ZLECENIE - REJESTRACJA WYPOCZYNKU

Realizacja zadań związanych ze zgłaszanymi wnioskami w sprawie rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży

2014.05.30
11:58

wynik naboru na ogłoszenie nr 159696

wynik naboru

2014.05.26
10:42

ZARZĄDZENIE Nr 32 z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie powołania Doraźnej Komisji Likwidacyjnej.

2014.05.22
09:45

ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej XIX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945”.

2014.05.22
09:24

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 z terenu województwa mazowieckiego

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2014.06.02
10:14

OGŁOSZENIE - UMOWA ZLECENIE - REJESTRACJA WYPOCZYNKU

Realizacja zadań związanych ze zgłaszanymi wnioskami w sprawie rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży

2014.05.29
13:34

wizytator ogłoszenie nr 160132

wizytator

2014.05.20
08:37

specjalista ogłoszenie nr 160131

specjalista

2014.05.20
08:33

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W FORMIE UMOWY ZLECENIE - REJESTRACJA WYPOCZYNKU

Realizacja zadań związanych ze zgłaszanymi wnioskami w sprawie rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży

2014.05.29
13:34

Wypoczynek letni 2014 r. - ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2014 roku

2014.05.16
09:34

ZARZĄDZENIE Nr 29 z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 134.000 euro.

2014.05.14
15:57

ZARZĄDZENIE Nr 28 z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pana Piotra Wojana.

2014.05.14
10:52

referent ogłoszenie nr 159949

referent

2014.05.13
08:25

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU.

Urząd Gminy w Nadarzynie

2014.05.12
12:37

ZARZĄDZENIE Nr 27 z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Lidii Zblewskiej.

2014.05.12
08:45

specjalista ogłoszenie nr 159696

specjalista

2014.04.30
08:19

USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W 2014 ROKU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego

2014.04.29
11:44

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE WRAZ Z DELEGATURAMI

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE WRAZ Z DELEGATURAMI

2014.05.07
08:02

ZARZĄDZENIE Nr 24 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Beaty Lipińskiej.

2014.04.24
13:16

ZARZĄDZENIE Nr 23 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Ewy Małeckiej.

2014.04.22
14:26

ZARZĄDZENIE Nr 22 z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia kontroli problemowej w wydziałach i delegaturach Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.04.17
14:49

ZARZĄDZENIE Nr 19 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 134.000 euro.

2014.04.16
09:00

ZARZĄDZENIE Nr 18 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

2014.04.07
14:20

wynik naboru na ogłoszenie nr 158409

wynik naboru

2014.04.02
09:02

ZARZĄDZENIE Nr 17 z dnia 31 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznej w 2014 r. w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2014.04.01
15:13

wynik naboru na ogłoszenie nr 157945

wynik naboru

2014.03.26
11:42

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU.

Urząd Gminy w Nadarzynie

2014.03.12
08:16

wizytator ogłoszenie nr 158409

wizytator

2014.03.07
12:30

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie samochodu Skoda Octavia 1,6

Kuratorium Oświaty w Warszawie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informuje o zakwalifikowaniu do kategorii zbędnych składników majątku ruchomego następującego pojazdu: Skoda Octavia 1.6

2014.03.07
10:28

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2014 roku

MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2014 roku oraz zaprasza do składania ofert

2014.04.02
14:52

wynik naboru na ogłoszenie nr 157176

wynik naboru

2014.03.05
10:44

wizytator ogłoszenie nr 157945

wizytator

2014.02.20
11:38

ZARZĄDZENIE Nr 9 z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

2014.02.14
09:57

ZARZĄDZENIE Nr 4 z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”.

2014.02.06
08:57

wynik naboru na ogłoszenie nr 156810

wynik naboru

2014.02.04
09:48

inspektor ogłoszenie nr 157176

inspektor

2014.01.20
12:11

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

2014.01.13
11:00

ZARZĄDZENIE Nr 2 z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 134.000 euro.

2014.01.13
08:44

informacja o nieodpłatnym przekazaniu samochodu marki Fiat Stilo

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU / DAROWIŹNIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

2014.03.07
10:35

wizytator ogłoszenie nr 156810

wizytator

2014.01.08
08:21

ZARZĄDZENIE Nr 79 z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia obowiązującej w 2014 roku opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji.

2013.12.23
15:08

ZARZĄDZENIE Nr 78 z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Doroty Ossowskiej.

2013.12.23
14:44

ZARZĄDZENIE Nr 77 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji Planu działalności Kuratorium Oświaty w Warszawie na rok 2014.

2013.12.23
14:32

ZARZĄDZENIE Nr 76 z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznej w 2014 r. w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2013.12.23
14:23

ZARZĄDZENIE Nr 75 z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Marioli Rybickiej.

2013.12.16
13:15

ZARZĄDZENIE Nr 74 z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania rejonowych komisji konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”.

2013.12.13
08:34

ZARZĄDZENIE Nr 73 z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130.000 euro.

2013.12.11
15:40

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOORDYNATORA PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

2014.01.09
10:16

wynik naboru na ogłoszenie nr 154799

wynik naboru

2013.12.04
14:47

ZARZĄDZENIE Nr 66 z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

2013.11.26
15:44

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego przeprowadzenie monitorowania procesu testowania oraz ewaluacji zewnętrznej produktów w ramach Projektu innowacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego przeprowadzenie monitorowania procesu testowania oraz ewaluacji zewnętrznej produktów w ramach Projektu innowacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

2013.12.13
13:47

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania na etapie testowania produktu Projektu w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania na etapie testowania produktu Projektu w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/PO KL/2009

2013.12.13
13:45

ZARZĄDZENIE Nr 63 z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia kontroli problemowej w Wydziale Administracyjnym.

2013.11.13
14:38

wynik naboru na ogłoszenie nr 154305

wynik naboru

2013.11.12
08:39

ZARZĄDZENIE Nr 62 z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Kapituły Konkursu „Mam 6 lat”.

2013.11.08
15:21

ZARZĄDZENIE Nr 61 z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Teresy Witowskiej.

2013.11.08
15:18

ZARZĄDZENIE Nr 60 z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie powołania zespołu w celu rozpatrzenia wniosku Pana Marcina Misztala.

2013.11.07
15:52

ZARZĄDZENIE Nr 59 z dnia 4 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Kontroli Wewnętrznej do przeprowadzenia kontroli problemowej w Wydziale Zwiększania Szans Edukacyjnych.

2013.11.07
15:30

ZARZĄDZENIE NR 56 z dnia 18 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pana Marcina Fomina.

2013.10.29
10:47

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Kuratorium Oświaty w Warszawie

2013.10.23
10:22

ZARZĄDZENIE Nr 55 z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pana Marcina Fomina.

2013.10.18
15:13

wynik naboru na ogłoszenie nr 154292

wynik naboru

2013.10.15
13:49

ZARZĄDZENIE Nr 54 z dnia 9 października 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130.000 euro.

2013.10.10
13:43

ZARZĄDZENIE Nr 53 z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”.

2013.10.04
16:03

ZARZĄDZENIE Nr 52 z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”.

2013.10.04
16:01

ZARZĄDZENIE Nr 51 z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji konkursu tematycznego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego pod nazwą „Jan Paweł II – droga człowieka”.

2013.10.04
15:58

ZARZĄDZENIE Nr 50 z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA12.

2013.10.04
15:56

ZARZĄDZENIE Nr 49 z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Gimnazjalnego Konkursu Prymasa Tysiąclecia „Być jak …? Miłość na co dzień".

2013.10.04
15:53

ZARZĄDZENIE Nr 48 z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji interdyscyplinarnego IX Konkursu Kultury Klasycznej.

2013.10.04
15:50

ZARZĄDZENIE Nr 47 z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 14.

2013.10.04
15:48

ZARZĄDZENIE Nr 46 z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej tematycznego konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

2013.10.04
15:44

ZARZĄDZENIE Nr 45 z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014 oraz trybu ich pracy.

2013.10.04
15:41

specjalista ogłoszenie nr 154799

specjalista

2013.10.02
08:33

wynik naboru na ogłoszenie nr 154256

wynik naboru

2013.10.01
15:29

ZARZĄDZENIE Nr 44 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatorów wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”.

2013.09.30
12:17

wynik naboru na ogłoszenie nr 154196

wynik naboru

2013.09.27
09:55

wynik naboru na ogłoszenie nr 154174

wynik naboru

2013.09.24
15:15

wynik naboru na ogłoszenie nr 154173

wynik naboru

2013.09.24
15:11

wynik naboru na ogłoszenie nr 153609

wynik naboru

2013.09.18
14:40

wynik naboru na ogłoszenie nr 153611

wynik naboru

2013.09.18
14:36

ZARZĄDZENIE Nr 43 z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie organizacji w roku szkolnym 2013/2014 na terenie województwa mazowieckiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

2013.09.18
12:48

ZARZĄDZENIE Nr 42 z dnia 10 września 2013 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Jolanty Iwaniuk.

2013.09.11
09:46

wynik naboru na ogłoszenie nr 153481

wynik naboru

2013.09.10
10:30

specjalista ogłoszenie nr 154305

specjalista

2013.09.09
09:50

wizytator ogłoszenie nr 154292

wizytator

2013.09.06
09:11

specjalista ogłoszenie nr 154256

specjalista

2013.09.05
09:49

ZARZĄDZENIE Nr 40 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pana Wojciecha Bielskiego.

2013.09.03
15:06

wynik naboru na ogłoszenie nr 153286

wynik naboru

2013.09.05
09:53

specjalista ogłoszenie nr 154173

specjalista

2013.09.02
14:12

specjalista ogłoszenie nr 154174

specjalista

2013.09.02
14:08

wizytator ogłoszenie nr 154196

wizytator

2013.09.02
14:02

wynik naboru na ogłoszenie nr 153274

wynik naboru

2013.09.05
10:11

wynik naboru na ogłoszenie nr 152551

wynik naboru

2013.09.05
10:12

ZARZĄDZENIE NR 39 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Lidii Kołakowskiej

2013.08.28
14:07

ZARZĄDZENIE NR 38 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Wioletty Ceglińskiej.

2013.08.28
14:04

wynik naboru na ogłoszenie nr 153367

wynik naboru

2013.09.05
10:12

wyniku naboru na ogłoszenie nr 153354

wynik naboru

2013.08.27
10:08

wynik naboru na ogłoszenie nr 153188

wynik naboru

2013.09.05
10:12

ZAPYTANIE O CENĘ NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

ZAPYTANIE O CENĘ NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

2013.08.08
13:34

wyniku naboru na ogłoszenie nr 153065

wynik naboru

2013.08.05
09:43

wizytator ogłoszenie nr 153609

wizytator

2013.08.05
09:40

wizytator ogłoszenie nr 153611

wizytator

2013.08.05
09:28

wyniku naboru na ogłoszenie nr 153098

wynik naboru

2013.08.02
14:17

specjalista ogłoszenie nr 153481

specjalista

2013.08.01
09:26

wizytator ogłoszenie nr 153367

wizytator

2013.07.31
11:23

ZARZĄDZENIE NR 37 z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130.000 euro.

2013.07.30
13:35

wyniku naboru na ogłoszenie nr 152445

wynik naboru

2013.07.24
15:02

wizytator ogłoszenie nr 153354

wizytator

2013.07.24
08:14

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy budowy i wdrożenia systemu informatycznego w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/POKL/2009

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy budowy i wdrożenia systemu informatycznego w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” 4/POKL/2009

2013.08.07
12:30

specjalista ogłoszenie nr 153274

specjalista

2013.07.22
11:12

wizytator ogłoszenie nr 153286

wizytator

2013.07.22
11:08

wizytator ogłoszenie nr 153188

wizytator

2013.07.18
08:15

wyniku naboru na ogłoszenie nr 151567

wynik naboru

2013.07.16
12:50

zastępca dyrektora delegatury ogłoszenie nr 153098

zastępca dyrektora delegatury

2013.07.15
08:17

radca prawny ogłoszenie nr 153065

radca prawny

2013.07.11
09:13

ZARZĄDZENIE NR 35 z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji analizującej wnioski o przyznanie Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

2013.07.03
13:47

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2013.07.03
13:10

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2013.07.03
13:05

ZARZĄDZENIE Nr 33 z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014.

2013.07.01
13:44

Ogłoszenie o konkursach

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

2013.06.26
14:52

zastępca dyrektora wydziału ogłoszenie nr 152551

zastępca dyrektora

2013.06.25
08:51

ZARZĄDZENIE Nr 32 z dnia 20 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130.000 euro.

2013.06.21
13:09

ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Małgorzaty Bąk.

2013.06.20
15:36

wizytator ogłoszenie nr 152445

wizytator

2013.06.17
08:15

ZARZĄDZENIE Nr 30 z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli w 2013 r.

2013.06.13
15:49

ZARZĄDZENIE Nr 29 z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli w 2013 r.

2013.06.13
15:45

ZARZĄDZENIE Nr 28 z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli w 2013 r.

2013.06.13
15:41

wyniku naboru na ogłoszenie nr 151036

wynik naboru

2013.06.11
08:40

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w Kuratorium Oświaty - Delegatura w Radomiu

Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro

2013.06.28
12:40

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2013 roku.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2013 roku.

2013.05.29
14:11

Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2013.05.29
08:40

Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego

Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014

2013.05.20
11:55

wizytator ogłoszenie nr 151567

wizytator

2013.05.14
09:52

ZARZĄDZENIE Nr 25 z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130.000 euro.

2013.05.14
08:29

wyniku naboru na ogłoszenie nr 149703

wynik naboru

2013.05.06
11:28

ZARZĄDZENIE Nr 23 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130.000 euro.

2013.04.29
15:14

Ogłoszenie o konkursie

Urząd Miasta i Gminy Serock

2013.04.29
10:46

ZARZĄDZENIE Nr 22 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

2013.04.26
14:05

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania w Projekcie edukacyjnym 'Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych'

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania w Projekcie edukacyjnym 'Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych'

2013.05.23
11:04

inspektor ogłoszenie nr 151036

inspektor

2013.04.18
08:37

wyniku naboru na ogłoszenie nr 150092

wynik naboru

2013.04.15
08:51

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2013.04.12
09:40

USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W 2013 ROKU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2013 roku na terenie województwa mazowieckiego

2013.06.06
07:13

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiegow czasie ferii letnich 2013 r.

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiegow czasie ferii letnich 2013 r. i zaprasza do składania ofert.

2013.04.03
13:15

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach Projektu edukacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania w Projekcie edukacyjnym "Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych"

2013.03.29
08:14

ZARZĄDZENIE Nr 19 z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130.000 euro.

2013.03.28
13:02

wyniku naboru na ogłoszenie nr 149640

wynik naboru

2013.03.18
12:20

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach Projektu edukacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania w Projekcie edukacyjnym 'Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych'

2013.03.14
07:55

wyniku naboru na ogłoszenie nr 149058

wynik naboru

2013.03.08
11:59

wyniku naboru na ogłoszenie nr 149177

wynik naboru

2013.03.08
11:53

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie składników majatku ruchomego

Kuratorium Oświaty w Warszawie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informuje o zakwalifikowaniu do kategorii zbędnych składników majątku ruchomego następującego pojazdu:

2013.03.13
11:17

ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynków użytkowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie

2013.03.07
14:05

ZARZĄDZENIE Nr 16 z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130.000 euro.

2013.03.28
13:04

wizytator ogłoszenie nr 150092

wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu

2013.03.07
08:56

ZARZĄDZENIE Nr 15 z dnia 28 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Kapituły Konkursu „Mam 6 lat”.

2013.03.28
13:04

ZARZĄDZENIE Nr 14 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

2013.03.01
08:24

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

2013.02.26
13:25

Inspektor ogłoszenie 149703

inspektor

2013.02.21
13:01

ZARZĄDZENIE Nr 13 z dnia 20 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej”.

2013.02.21
09:08

wizytator ogłoszenie nr 149640

wizytator

2013.02.18
11:27

wyniku naboru na ogłoszenie nr 148616

wynik naboru

2013.02.15
11:27

wyniku naboru na ogłoszenie nr 147318

wynik naboru

2013.02.15
11:23

ZARZĄDZENIE Nr 10 z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014.

2013.02.13
14:56

wyniku naboru na ogłoszenie nr 148493

wynik naboru

2013.02.13
11:00

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach Projektu edukacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych”

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Eksperta ds. innowacyjnego programu nauczania w Projekcie edukacyjnym „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych”

2013.02.11
13:44

wyniku naboru na ogłoszenie nr 148484

wynik naboru

2013.01.31
15:36

wizytator ogłoszenie nr 149177

wizytator

2013.01.31
08:41

wyniku naboru na ogłoszenie nr 148492

wynik naboru

2013.01.30
15:17

ZARZĄDZENIE Nr 8 z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2013/2014.

2013.02.13
15:06

ZARZĄDZENIE Nr 6 z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych.

2013.02.13
15:09

ZARZĄDZENIE Nr 5 z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zasad powołania i zadań komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych.

2013.02.13
15:02

ZARZĄDZENIE Nr 4 z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie zasad powołania i zadań komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych.

2013.02.13
15:03

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie składników majatku ruchomego

Kuratorium Oświaty w Warszawie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informuje o zakwalifikowaniu do kategorii zbędnych składników majątku ruchomego następującego pojazdu...

2013.01.28
13:46

wizytator ogłoszenie nr 149058

wizytator

2013.01.25
09:50

wyniku naboru na ogłoszenie nr 148136

wynik naboru

2013.01.16
08:42

wyniku naboru na ogłoszenie nr 148306

wynik naboru

2013.01.16
08:38

wizytator ogłoszenie nr 148616

wizytator

2013.01.09
09:00

zastępca dyrektora wydziału ogłoszenie nr 148492

zastępca dyrektora wydziału

2013.01.07
08:38

dyrektor wydziału ogłoszenie nr 148484

dyrektor wydziału

2013.01.07
08:33

zastępca dyrektora wydziału ogłoszenie nr 148493

zastępca dyrektora wydziału

2013.01.07
08:27

ZARZĄDZENIE Nr 112 z dnia 24 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”.

2013.02.13
15:13

ZARZĄDZENIE Nr 111 z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia obowiązującej w 2013 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji.

2013.02.13
15:17

wizytator ogłoszenie nr 148306

wizytator

2012.12.21
12:37

wizytator ogłoszenie nr 148136

wizytator

2012.12.13
15:54

ZARZĄDZENIE Nr 110 z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia priorytetów Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa mazowieckiego na rok 2013.

2013.02.13
15:19

wyniku naboru na ogłoszenie nr 147299

wynik naboru

2012.12.11
09:06

ZARZĄDZENIE Nr 107 z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Kapituły Konkursu „Mam 6 lat”.

2013.02.13
15:20

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup paliwa dla Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z delegaturami

Dokumentacja dotycząca przetargu nieograniczonego na bezgotówkowy zakup paliwa dla Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z delegaturami

2013.01.07
08:27

wyniku naboru na ogłoszenie nr 146361

wynik naboru

2012.11.28
09:22

wyniku naboru na ogłoszenie nr 146360

wynik naboru

2012.11.28
09:17

wizytator ogłoszenie nr 147726

wizytator

2012.11.28
09:13

Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2012 roku na terenie województwa mazowieckiego

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego na następujące tematy:

2013.02.18
11:14

wizytator ogłoszenie nr 147318

wizytator

2012.11.13
10:13

wizytator ogłoszenie nr 147299

wizytator

2012.11.12
09:28

wyniku naboru na ogłoszenie nr 146451

wynik naboru

2012.11.07
14:07

wyniku naboru na ogłoszenie nr 146452

wynik naboru

2012.11.07
14:05

wyniku naboru na ogłoszenie nr 146517

wynik naboru

2012.11.05
15:35

wyniku naboru na ogłoszenie nr 146045

wynik naboru

2012.10.29
15:34

ZARZĄDZENIE Nr 89 z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie organizacji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego: „Transplantacja – dar życia. Jestem na TAK” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2012.10.16
12:53

ZARZĄDZENIE Nr 88 z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2012/2013 oraz trybu ich pracy

2012.10.16
12:38

ZARZĄDZENIE Nr 86 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji konkursu tematycznego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego pod nazwą „ Jan Paweł II – droga poety i artysty”

2012.10.16
12:36

ZARZĄDZENIE Nr 85 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie zlecenia samorządowej instytucji kultury Centrum Myśli Jana Pawła II organizacji i przeprowadzenia dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego konkursu tematycznego pod nazwą „ Jan Paweł II – droga poety i artysty ”

2012.10.16
12:33

ZARZĄDZENIE Nr 84z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA11

2012.10.16
12:29

ZARZĄDZENIE Nr 83 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie zlecenia Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizacji i przeprowadzenia konkursu przedmiotowegopod nazwą: Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA11

2012.10.16
12:26

ZARZĄDZENIE Nr 82 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie zlecenia Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizacji i przeprowadzenia konkursu przedmiotowego pod nazwą: Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów LOGIA 13

2012.10.16
12:18

ZARZĄDZENIE Nr 81 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 13

2012.10.16
12:15

ZARZĄDZENIE Nr 80 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie zlecenia Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizacji i przeprowadzenia konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów klas I-III gimnazjów województwa mazowieckiego pod nazwą: „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Janusz Korczak”

2012.10.16
12:13

ZARZĄDZENIE Nr 79 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu interdyscyplinarnego - „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Janusz Korczak”

2012.10.16
12:08

ZARZĄDZENIE Nr 78 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie zlecenia Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizacji i przeprowadzenia konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego pod nazwą: „Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci”

2012.10.16
12:05

ZARZĄDZENIE Nr 77 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego pod nazwą: „Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci”.

2012.10.16
12:03

ZARZĄDZENIE Nr 76 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Gimnazjalnego Konkursu Prymasa Tysiąclecia „Być jak …? Nowych ludzi plemię”.

2012.10.16
12:00

ZARZĄDZENIE Nr 75 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizacji i przeprowadzenia tematycznego konkursu pod nazwą Gimnazjalny Konkurs Prymasa Tysiąclecia „Być jak …? Nowych ludzi plemię”.

2012.10.16
11:58

ZARZĄDZENIE Nr 74 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji interdyscyplinarnego VIII Konkursu Kultury Klasycznej.

2012.10.16
11:54

ZARZĄDZENIE Nr 73 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Filologicznemu organizacji i przeprowadzenia interdyscyplinarnego konkursu dla uczniów gimnazjów pod nazwą VIII Konkurs Kultury Klasycznej.

2012.10.16
11:51

ZARZĄDZENIE Nr 72 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”.

2012.10.16
11:47

ZARZĄDZENIE Nr 71 z dnia 17 września 2012 r.

z dnia 17 września 2012 r.w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Apostolatu Biblijnego organizacji i przeprowadzenia tematycznego konkursu pod nazwą Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”.

2012.10.16
11:43

ZARZĄDZENIE Nr 70 z dnia 17 września 2012 r.

z dnia 17 września 2012 r.w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Filozoficznemu w Warszawie organizacji i przeprowadzenia konkursu interdyscyplinarnego pod nazwą: Konkurs Filozoficzny „W drodze ku mądrości”.

2012.10.16
11:39

ZARZĄDZENIE Nr 69 z dnia 17 września 2012 r.

z dnia 17 września 2012 r.w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”.

2012.10.16
11:34

ZARZĄDZENIE Nr 67 z dnia 12 września 2012 r.

z dnia 12 września 2012 r.w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji przedmiotowego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

2012.10.16
11:31

ZARZĄDZENIE Nr 66 z dnia 12 września 2012 r.

z dnia 12 września 2012 r.w sprawie zlecenia Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej organizacji i przeprowadzenia przedmiotowego konkursu dla uczniów gimnazjów pod nazwą Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

2012.10.16
11:31

ZARZĄDZENIE NR 65 z dnia 12 września 2012 r.

z dnia 12 września 2012 r.w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2012/2013

2012.10.16
11:30

wyniku naboru na ogłoszenie nr 146263

wynik naboru

2012.10.15
14:55

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145451

wynik naboru

2012.10.15
14:48

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145123

wynik naboru

2012.10.11
09:57

wizytator ogłoszenie nr 146517

wizytator

2012.10.09
11:57

wizytator ogłoszenie nr 146451

wizytator

2012.10.05
11:42

wizytator ogłoszenie nr 146452

wizytator

2012.10.05
11:39

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145642

wynik naboru

2012.10.04
15:19

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145596

wynik naboru

2012.10.03
15:01

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145638

wynik naboru

2012.10.03
14:57

wizytator ogłoszenie nr 146360

wizytator

2012.10.02
08:38

zastępca dyrektora ogłoszenie nr 146361

zastępca dyrektora

2012.10.02
08:33

inspektor ogłoszenie nr 146263

inspektor

2012.09.28
12:44

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145016

wynik naboru

2012.09.28
08:31

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145244

wynik naboru

2012.09.25
13:18

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145649

wynik naboru

2012.09.18
11:30

wizytator ogłoszenie nr 146045

wizytator

2012.09.18
11:21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa transportu

Dotyczy: usługi transportu 312 osób z 24 szkół uczestniczących w projekcie „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs zamknięty nr 4/POKL/2009 Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2012.11.20
08:57

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145027

wynik naboru

2012.09.13
09:44

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145023

wynik naboru

2012.09.13
09:38

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145024

wynik naboru

2012.09.13
09:36

wyniku naboru na ogłoszenie nr 144488

wynik naboru

2012.09.11
09:14

Zaptyanie ofertowe - Zestawy ochronne

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 288 zestawów ochronnych składających się z fartucha ochronnego oraz okularów ochronnych do badań laboratoryjnych na potrzeby Projektu edukacyjnego „Szukając Einsteina. Akademia Umysłów Ścisłych” nr 4/PO KL/2009 realizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2012.11.20
08:57

Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Warszawy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Warszawa w lokalu gastronomicznym lub miejscu przeznaczonym do wydawania i spożywania posiłków dla ludności, w promieniu do 500 m od gmachu Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. Św. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie, w ramach projektu „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs zamknięty nr 4/POKL/2009 Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2012.11.20
08:59

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013.

2014.01.20
11:10

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145022

wynik naboru

2012.08.31
14:25

USŁUGA TRANSPORTU 312 OSÓB Z 24 SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu 312 osób z 24 szkół uczestniczących w projekcie „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs zamknięty nr 4/POKL/2009 Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2012.11.20
08:59

wizytator ogłoszenie nr 145638

wizytator

2012.08.30
11:37

wizytator ogłoszenie nr 145649

wizytator

2012.08.30
11:31

wyniku naboru na ogłoszenie nr 144868

wynik naboru

2012.08.29
12:04

wyniku naboru na ogłoszenie nr 145122

wizytator

2012.08.28
11:58

wizytator ogłoszenie nr 145596

wizytator

2012.08.28
11:51

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012.11.20
08:59

inspektor ogłoszenie nr 145451

inspektor

2012.08.20
12:05

Wyjaśnienie na zapytanie Wykonawcy do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Przygotowanie do druku, druk oraz dostawa materiałów dydaktycznych

2012.11.20
08:59

wyniku naboru na ogłoszenie nr 144313

wynik naboru

2012.08.09
13:42

inspektor ogłoszenie nr 145244

inspektor

2012.08.09
13:39

wyniku naboru na ogłoszenie nr 144509

wynik naboru

2012.08.07
12:22

Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Warszawy - przetarg zakończony

Część 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Warszawa w lokalu gastronomicznym lub miejscu przeznaczonym do wydawania i spożywania posiłków dla ludności, w promieniu do 500 m od gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, w ramach projektu „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs zamknięty nr 4/POKL/2009 Ministerstwa Edukacji Narodowej. Część 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Warszawa w lokalu gastronomicznym lub miejscu przeznaczonym do wydawania i spożywania posiłków dla ludności, w promieniu do 500 m od gmachu Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. Św. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie, w ramach projektu „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs zamknięty nr 4/POKL/2009 Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2012.11.20
09:08

Przygotowanie do druku, druk oraz dostawa materiałów dydaktycznych

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk oraz dostawa materiałów dydaktycznych w postaci: a) 360 zestawów składających się z trzech skryptów: z matematyki, chemii i fizyki, o łącznej objętości 150 stron, w ramach projektu „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs zamknięty nr 4/POKL/2009 Ministerstwa Edukacji Narodowej. b) 72 zestawów składających się z trzech podręczników dla nauczycieli: z matematyki, chemii i fizyki, o łącznej objętości 220 stron, w ramach projektu „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs zamknięty nr 4/POKL/2009 Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2012.11.20
09:08

wizytator ogłoszenie nr 145123

wizytator

2012.08.03
08:49

wizytator ogłoszenie nr 145122

wizytator

2012.08.03
08:43

wizytator ogłoszenie nr 145022

wizytator

2012.07.30
08:47

wizytator ogłoszenie nr 145023

wizytator

2012.07.30
08:42

wizytator ogłoszenie nr 145024

wizytator

2012.07.30
08:37

wizytator ogłoszenie nr 145027

wizytator

2012.07.30
08:32

wyniku naboru na ogłoszenie nr 144312

wynik naboru

2012.07.27
15:04

inspektor ogłoszenie nr 145016

inspektor

2012.07.27
14:53

wyniku naboru na ogłoszenie nr 144373

wynik naboru

2012.07.26
08:49

wyniku naboru na ogłoszenie nr 144371

wynik naboru

2012.07.26
08:46

wyniku naboru na ogłoszenie nr 144374

wynik naboru

2012.07.26
08:42

wynik naboru na ogłoszenie nr 144211

wynik naboru

2012.07.24
14:51

wizytator ogłoszenie nr 144868

wizytator

2012.07.23
10:33

wynik naboru na ogłoszenie nr 143977

wynik naboru

2012.07.23
10:25

Ogłoszenie o konkursie

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

2012.06.28
13:53

wynik naboru na ogłoszenie nr 143519

wynik naboru

2012.06.28
11:06

wizytator ogłoszenie nr 144313

wizytator

2012.06.28
11:00

wizytator ogłoszenie nr 144312

wizytator

2012.06.28
10:48

wizytator ogłoszenie nr 144211

wizytator

2012.07.23
10:38

wynik naboru na ogłoszenie nr 143359

wynik naboru

2012.06.22
09:04

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Warszawie Falenicy

W załączeniu ogłoszenie o konkursie przekazane do publikacji w BIP na podstawie §1 ust. 2 Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego (schroniska dla nieletnich) stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2009 r. Nr 119 poz. 996).

2014.05.07
09:34

wizytator ogłoszenie nr 143977

wizytator

2012.06.15
12:35

wizytator ogłoszenie nr 143861

wizytator

2012.06.11
09:24

wynik naboru na ogłoszenie nr 141739

wynik naboru

2012.06.08
11:00

wynik naboru na ogłoszenie nr 142504

wynik naboru

2012.06.05
15:42

wynik naboru na ogłoszenie nr 141192

wynik naboru

2012.06.04
15:29

wynik naboru na ogłoszenie nr 142505

wynik naboru

2012.06.04
09:19

wynik naboru na ogłoszenie nr 142832

wynik naboru

2012.05.31
11:00

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2012 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2012 roku

2013.04.04
08:24

inspektor ogłoszenie nr: 143519

inspektor

2012.05.25
10:40

wynik naboru na ogłoszenie nr: 142728

wynik naboru

2012.05.24
09:04

wynik naboru na ogłoszenie nr: 140880

wynik naboru

2012.05.24
09:00

Dyrektor ogłoszenie nr 143359

Dyrektor

2012.05.21
10:33

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora SOSW w Piasecznie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

2012.05.14
15:42

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora ZSS Nr 1 w Pęcherach-Łbiskach

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

2012.05.14
15:40

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora ZS Nr 1 w Piasecznie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

2012.05.14
15:32

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora ZS Nr 2 im. E.Plater w Piasecznie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

2012.05.14
15:25

Ogłoszenie o konkursach

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

2012.05.14
15:12

ZARZĄDZENIE Nr 44 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 44 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 maja 2012 r w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w 2012 r.

2012.05.31
09:57

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2012.05.14
11:53

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2012.05.14
11:50

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2 w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2012.05.10
08:49

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2012.05.10
08:25

Ogłoszenie

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

2012.05.07
12:21

Ogłoszenie o konkursie

Starostwo Powiatowe w Legionowie

2012.04.27
16:08

wizytator ogłoszenie nr: 142832

wizytator

2012.04.26
09:41

wynik naboru na ogłoszenie nr 141191

wynik naboru

2012.04.25
14:10

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Urząd Miasta i Gminy Serock

2012.04.25
12:33

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012.04.25
11:13

wynik naboru na ogłoszenie nr 141193

wynik naboru

2012.04.25
10:42

wizytator ogłoszenie nr 142728

wizytator

2012.04.24
10:37

Konkurs na stanowisko Kierownika Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji

2012.04.24
10:33

wynik naboru na ogłoszenie nr 140773

wynik naboru

2012.04.19
10:52

ogłoszenie: pracownik biurowy

pracownik biurowy

2012.04.18
09:11

Ogłoszenie o konkursie

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

2012.04.16
10:11

wizytator ogłoszenie nr: 142505

wizytator

2012.04.16
09:47

wizytator ogłoszenie nr: 142504

wizytator

2012.04.16
09:43

ogłoszenie o konkursie

Urząd Miejski w Piastowie

2012.04.13
10:40

Realizacja usług wykładowcy dla nauczycieli

UMOWY ZLECENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG WYKŁADOWCY SZKOLĄCEGO NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH”,REALIZOWANGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, KONKURS ZAMKNIĘTY NR 4/POKL/2009

2012.04.16
11:57

Ogłoszenie o konkursie

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

2012.03.29
10:32

Konkurs na dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku

Starostwo Powiatowe w Otwocku

2012.04.12
08:06

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w 2012 r.

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2012 r. oraz zaprasza do składania ofert.

2012.05.25
14:46

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Janowie

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim

2012.03.22
14:10

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Niedziałce

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim

2012.03.22
14:08

wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce

wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce

2012.03.15
13:30

wynik naboru na ogłoszenie nr 140386

wizytator

2012.03.07
09:14

wynik naboru na ogłoszenie nr 140259

wizytator

2012.03.07
09:08

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli

W załączeniu ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli

2012.02.23
14:54

wizytator

wizytator

2012.02.14
09:36

radca prawny

radca prawny Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

2012.02.14
09:28

wizytator

wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

2012.02.14
09:30

inspektor

inspektor

2012.02.14
09:12

wynik naboru na ogłoszenie nr 139817

wizytator

2012.02.03
15:22

wynik naboru na ogłoszenie nr 138575

radca prawny

2012.02.02
11:18

wynik naboru na ogłoszenie nr 139124

radca prawny

2012.01.31
12:07

Ogłoszenie nr 140386

wizytator

2012.01.27
08:38

wynik naboru na ogłoszenie nr 139391

wizytator

2012.01.23
13:49

Ogłoszenie nr 140259

Wizytator

2012.01.23
10:44

wynik naboru na ogłoszenie nr 138579

radca prawny

2012.01.20
14:28

wynik naboru na ogłoszenie nr 139361

wizytator

2012.01.20
14:25

wynik naboru na ogłoszenie nr 139362

wizytator

2012.01.20
14:23

wynik naboru na ogłoszenie 139215

informatyk

2012.01.19
08:21

wyniku naboru na ogłoszenie nr 138464

wizytator

2012.01.11
12:03

Ogłoszenie nr 139817

Wizytator

2012.01.11
11:59

wynik naboru na ogłoszenie nr 139218

inspektor

2012.01.09
13:54

wynik naboru na ogłoszenie nr 139120

inspektor

2011.12.30
09:58

wynik naboru na ogłoszenie nr 138666

wizytator

2011.12.21
15:06

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Warszawie

2011.12.21
09:07

wynik naboru na ogłoszenie nr 138039

inspektor

2011.12.20
15:03

Ogłoszenie nr 139362

Wizytator

2011.12.20
14:45

Ogłoszenie nr 139361

Wizytator

2011.12.20
14:43

Ogłoszenie nr 139215

informatyk w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

2011.12.14
15:14

Ogłoszenie nr 139218

inspektor w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

2011.12.14
15:03

Ogłoszenie nr 139124

radca prawny w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu

2011.12.12
12:15

Ogłoszenie nr 139120

inspektor

2011.12.12
11:55

wynik naboru na ogłoszenie nr 137842

specjalista

2011.12.08
10:47

wynik naboru na ogłoszenie nr 137784

wizytator

2011.12.05
15:20

wynik naboru na ogłoszenie nr 138020

wizytator

2011.12.05
15:17

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Warszawie

2011.12.01
09:54

Ogłoszenie nr 138666

wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

2011.11.25
10:46

wyniku naboru na ogłoszenie nr 137864

Nie wyloniono najlepszego kandydata

2011.11.24
10:05

Ogłoszenie nr 138575

radca prawny w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce

2011.11.23
13:51

Ogłoszenie nr 138579

radca prawny w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

2011.11.23
13:36

Ogłoszenie nr 138464

Wizytator

2011.11.18
09:34

wyniku naboru na ogłoszenie nr 137535

Na stanowisko informatyk

2011.11.09
10:54

Ogłoszenie nr 138039

inspektor

2011.11.08
13:17

Ogłoszenie nr 138020

wizytator

2011.11.08
13:19

Ogłoszenie nr 137864

wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

2011.11.08
13:16

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro

Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2011 roku na terenie województwa mazowieckiego

2011.10.28
11:27

Ogłoszenie nr 137842

specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych

2011.11.08
13:15

Ogłoszenie nr 137784

wizytator

2011.11.08
13:15

wynik naboru na ogłoszenie nr 136615

Na stanowisko wizytator

2011.10.17
12:25

wynik naboru na ogłoszenie nr 137007

Na stanowisko wizytator

2011.10.17
12:22

Ogłoszenie nr 137535

informatyk w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce

2011.10.13
12:59

wynik naboru na ogłoszenie nr 136680

Na stanowisko wizytator

2011.10.11
09:41

wynik naboru na ogłoszenie nr 137009

Na stanowisko wizytator

2011.10.10
10:40

wynik naboru na ogłoszenie nr 136379

Na stanowisko wizytatora

2011.09.28
11:29

Ogłoszenie nr 137007

wizytator do spraw kontroli w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

2011.09.22
12:09

Ogłoszenie nr 137009

wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach

2011.09.22
12:01

wynik naboru na ogłoszenie nr 136379

wizytator

2011.09.20
11:51

wynik naboru na ogłoszenie nr 135792

informatyk

2011.09.20
11:29

wynik naboru na ogłoszenie nr 135651

specjalista

2011.09.12
10:48

Ogłoszenie nr 136680

wizytator

2011.09.12
10:25

wynik naboru na ogłoszenie nr 136088

Na stanowisko wizytator

2011.09.08
09:07

Ogłoszenie nr 136615

wizytator

2011.09.05
13:25

wynik naboru na ogłoszenie 136212

Na stanowisko wizytator

2011.09.02
13:12

wynik naboru na ogłoszenie 135879

Na stanowisko wizytator

2011.08.31
08:30

wynik naboru na ogłoszenie 135850

Na stanowisko wizytator

2011.08.30
10:14

wynik naboru na ogłoszenie 136103

Na stanowisko wizytator

2011.08.30
10:09

wynik naboru na ogłoszenie 135806

Na stanowisko: wizytator

2011.08.29
11:33

wynik naboru na ogłoszenie 135695

Na stanowisko: wizytator

2011.08.29
11:29

wynik naboru na ogłoszenie 135650

Na stanowisko: wizytator

2011.08.29
11:26

wynik naboru na ogłoszenie 135529

Na stanowisko: wizytator

2011.08.29
11:27

wynik naboru na ogłoszenie 135265

Na stanowisko: wizytator

2011.08.29
11:27

Ogłoszenie nr 136379

wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

2011.08.25
08:28

ogłoszenie nr 136088

wizytator

2011.08.09
10:38

Ogłoszenie nr 136103

wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

2011.08.10
12:29

Ogłoszenie nr 135879

wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce

2011.07.29
11:30

Ogłoszenie nr 135850

wizytator do spraw ewaluacji w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

2011.07.29
11:15

Ogłoszenie nr 135792

Informatyk w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach

2011.07.27
14:14

orłoszenie nr 135650

Wizytator

2011.07.26
08:50

ogłoszenie nr 135463

Wizytator

2011.07.26
08:47

ogłoszenie nr 135651

Specjalista

2011.07.26
08:44

ogłoszenie nr 135695

Wizytator

2011.07.26
08:41

Zarządzenie Nr 65 z 2011 r.

z dnia 08 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 101 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 2 października 2009 r. w sprawie powołania Kapituły przyznającej „Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie”

2012.09.10
12:30

Zarzadzenie Nr 64 z 2011 r.

z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy Pani Katarzyny Wieczorek

2012.09.10
12:32

Zarządzenie Nr 63 z 2011 r.

z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy Pani Magdaleny Zawadzkiej – Dąbrowskiej

2012.09.10
12:33

Zarządzenie Nr 62 z 2011 r.

z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji analizującej wnioski o przyznanie Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

2012.09.10
12:33

Zarządzenie Nr 59 z 2011 r.

z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pani Teresy Zaczek

2012.09.10
12:34

Zarządzenie Nr 58 z 2011 r.

z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pana Tomasza Śleszyckiego

2012.09.10
12:34

Zarządzenie Nr 56 z 2011 r.

z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pana Marka Mroczkowskiego

2012.09.10
12:35

Zarzadzenie Nr 53 z 2011 r.

z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2011/2012

2012.09.10
12:36

Zarzadzenie Nr 52 z 2011 r.

z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli w 2011 r.

2012.09.10
12:36

Zarządzenie Nr 51 z 2011 r.

z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli w 2011

2012.09.10
12:37

Zarządzenie Nr 49 z 2011 r.

z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia terminu wydania świadectw dojrzałości dla osób, które zdały egzamin dojrzałości w sesji wiosennej 2010/2011.

2012.09.10
12:37

Zarządzenie Nr 48 z 2011 r.

z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wysokości nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku 2011

2012.09.10
12:38

Zarządzenie Nr 47 z 2011 r.

z dnia 11 maja 2011 r. cw sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela Pana Wiesława Oleksiaka

2012.09.10
12:39

Zarządzenie Nr 46 z 2011 r.

z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom zaangażowanym w pracę na rzecz uczniów zdolnych, w tym realizującym zadania rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży oraz indywidualne podejście do potrzeb uczniów, z rejonu nadzoru prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie

2012.09.10
12:39

Zarządzenie Nr 43 z 2011 r.

z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie

2012.09.10
12:42

Zarządzenie nr 40 z 2011 r.

z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez MABOR Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie

2012.09.10
12:44

Zarządzenie Nr 33 z 2011 r.

z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej Warszawie

2012.09.10
12:46

Zarządzenie Nr 31 z 2011 r.

z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez Collegium Novum w Warszawie

2012.09.10
13:00

wizytator

Ogłoszenie nr: 135265 Data ukazania się ogłoszenia: 30 czerwca 2011 r. Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

2011.07.01
14:39

Zarządzenie nr 30 z 2011 r.

z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez Ośrodek Szkolenia Kursowego w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie Jeziornie

2012.09.10
13:00

Zarządzenie Nr 23 z 2011 r.

z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez Ośrodek Szkoleń w Ciechanowie

2012.09.10
13:02

Zarzadzenie Nr 21 z 2011 r.

z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2011/12

2012.09.10
13:02

Zarzadzenie Nr 20 z 2011 r.

z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom szkół i placówek oraz innym osobom zasłużonym dla oświaty z rejonu nadzoru prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie

2012.09.10
13:10

Zarządzenie Nr 19 z 2011 r.

z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez ALX Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie

2012.09.10
13:10

Zarządzenie Nr 18 z 2011 r.

z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych w Warszawie

2012.09.10
13:11

Zarzadzenie Nr 16 z 2011 r.

z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez „MDDP spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu Sp.k. w Warszawie

2012.09.10
13:14

Zarzadzenie Nr 15 z 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2011 / 2012

2012.09.10
13:15

Zarządzenie Nr 14 z 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom szkół i placówek oraz innym osobom zasłużonym dla oświaty z rejonu nadzoru prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie

2012.09.10
13:18

Zarządzenie Nr 12 z 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2011/2012

2012.09.10
13:19

Zarządzenie Nr 11 z 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez Osterreich Institut Polska Sp. z o.o. w Warszawie

2012.09.10
13:20

Zarządzenie Nr 9 z 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 5 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Linia” Andrzej Szope w Warszawie

2012.09.10
13:21

Zarządzenie Nr 5 z 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez ośrodek „LINIA” Andrzej Szope w Warszawie

2012.09.10
13:22

Zarządzenie Nr 4 z 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do rozpatrzenia wniosku złożonego przez „Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.w Warszawie

2012.09.10
13:22

Zarządzenie Nr 3 z 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie terminu wydawania świadectw dojrzałości absolwentom dotychczasowej ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy zdali egzamin dojrzałości w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2010/2011 przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przy Mazowieckim Kuratorze Oświaty.

2012.09.10
13:23

Zarządzenie Nr 2 z 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela

2012.09.10
13:23

II Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Stojadłach

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim

2011.06.28
15:51

Bezgotówkowy zakup paliwa dla Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Delegaturami

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości do 125.000 EURO NA BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIWA DLA KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE WRAZ Z DELEGATURAMI

2011.08.29
09:04

Inspektor w Wydziale - Biuro Kuratora Oświaty

Ogłoszenie nr: 135048 Data ukazania się ogłoszenia: 16 czerwca 2011 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

2011.06.16
10:16

Wyjaśnienie na zapytanie Wykonawcy do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (3)

USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W 2011 ROKU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2011.05.25
09:47

Wyjaśnienie na zapytanie Wykonawcy do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2)

RRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W 2011 ROKU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2011.05.25
09:32

Wyjaśnienie na zapytanie Wykonawcy do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W 2011 ROKU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2011.05.25
09:31

Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2011 roku na terenie województwa mazowieckiego

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości do 125.000 EURO NA USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W 2011 ROKU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2011.06.15
10:36

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI FILMÓW REJESTRUJĄCYCH WYKŁADY EDUKACYJNE DLA KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W RAMACH PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, KONKURS ZAMKNIĘTY NR 4/POKL/2009 MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

2011.05.12
08:37

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Stojadłach

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim

2011.05.12
08:13

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a ich oferty zostały odrzucone

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI FILMÓW REJESTRUJĄCYCH WYKŁADY EDUKACYJNE DLA KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W RAMACH PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, KONKURS ZAMKNIĘTY NR 4/POKL/2009 MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - sprawa numer AMD.272.2.2011

2011.05.12
08:35

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów szkół

Urząd Miasta i Gminy Serock

2011.05.04
09:24

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów

Urząd Miasta i Gminy

2011.04.29
08:31

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

2011.04.28
12:54

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ossowie

Urząd Miejski w Wołominie

2011.04.28
10:20

Realizacja filmów szkoleniowych / edukacyjnych

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości do 125.000,00 euro NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA REALIZACJI FILMÓW REJESTRUJĄCYCH WYKŁADY EDUKACYJNE DLA KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W RAMACH PROJEKTU „SZUKAJĄC EINSTEINA – AKADEMIA UMYSŁÓW ŚCISŁYCH” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, KONKURS ZAMKNIĘTY NR 4/POKL/2009 MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

2011.05.05
12:28

Ogłoszenie nr 133378

wizytator w Wydziale Zwiększania Szans Edukacyjnych

2011.04.11
08:39

Ogłoszenie nr 133463

inspektor w Wydziale Administracyjnym

2011.04.11
08:33

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

2011.04.05
14:26

Konkurs na stanowisko Dyrektora Schroniska Dla Nieletnich w Stawiszynie

Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu

2011.03.28
15:51

Ogłoszenie nr: 133087

wizytator w Wydziale Zwiększania Szans Edukacyjnych

2011.03.25
14:19

Ogłoszenie konkursu na Dyrektorów

Urząd Gminy Prażmów

2011.03.22
15:30

informatyk w Wydziale Wspomagania i Komunikacji Społecznej

Ogłoszenie nr: 132708

2011.03.09
10:33

wizytator w Wydziale Ewaluacji i Pragmatyki Zawodowej

Ogłoszenie nr: 131894

2011.02.14
10:23

Inspektor w Wydziale Ewaluacji i Pragmatyki Zawodowej

Ogłoszenie nr: 131882

2011.02.14
10:15

Inspektor w Wydziale - Biuro Kuratora Oświaty

Ogłoszenie nr: 131854

2011.02.14
09:54

wizytator w Wydziale Zwiększania Szans Edukacyjnych

Ogłoszenie nr: 131590

2011.02.02
14:12

inspektor

Ogłoszenie nr: 131487

2011.01.31
14:51

Informacja o wyniku naboru

ogłoszenie nr: 129156

2010.12.14
13:41

Informacja o wyniku naboru

ogłoszenie nr: 129160

2010.12.14
13:37

inspektor

Ogłoszenie nr: 130144

2010.12.13
10:50

Raporty z ewaluacji zewnętrznych – dostępne na stronie internetowej

Raporty z ewaluacji zewnętrznych zostały udostępnione szerokiemu odbiorcy na stronie internetowej.

2014.01.20
11:10

wynik naboru

Ogłoszenie nr 128201

2010.11.22
10:23

ogłoszenie o konkursie

Urząd Miejski w Szydłowcu

2010.11.09
11:28

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Niedziałce

Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim

2010.10.25
17:09

Inspektor

Ogłoszenie nr: 128201

2010.12.13
10:40

Ogłoszenie o zużytych oraz zbędnych składnikach majątkowych

Ogłoszenie z 03.09.2010 r.

2010.09.03
14:16

Ogłoszenie o zużytych oraz zbędnych składnikach majątkowych

Ogłoszenie z 02 września 2010 r.

2010.09.02
14:11

Zastępca Dyrektora Wydziału w Radomiu

Ogłoszenie nr 126681

2010.08.25
13:27

Zastępca Dyrektora Wydziału

Ogłoszenie nr 126672

2010.08.25
13:25

Zastępca Dyrektora Wydziału

Ogłoszenie nr 126673

2010.08.25
13:15

Zastępca Dyrektora Wydziału

Ogłoszenie nr 126651

2010.08.25
13:15

Zastępca Dyrektora Wydziału

Ogłoszenie nr 126670

2010.08.25
13:06

Zastępca Dyrektora Wydziału

Ogłoszenie nr 126644

2010.08.25
13:18

Dyrektor Wydziału

Ogłoszenie nr 125797

2010.11.22
10:24

Dyrektor Wydziału

Ogłoszenie nr 125801

2010.11.22
10:23

Dyrektor Wydziału

Ogłoszenie nr 125793

2010.08.04
12:21

Dyrektor Wydziału

ogłoszenie nr 125799

2010.08.04
12:19

Dyrektor Wydziału

ogłoszenie nr 125802

2010.08.04
12:20

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bursy Regionalnej w Ostrołęce

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2010.07.23
11:19

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2010.07.01
08:34

KONKURS NA KANDYDATA NA DYREKTORA Sp. nr 3 w Łochowie

Urząd Miejski w Łochowie

2010.06.18
15:15

Ogłoszenie o konkursie

Urząd Gminy w Jaktorowie

2010.06.16
16:11

Ogłoszenie o konkursie

Urząd Miasta Żyrardowa

2010.06.08
13:25

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora

Starostwo Powiatowe w Grójcu

2010.06.08
11:01

konkurs na stanowisko dyrektora MOW

Starostwo Powiatowe w Otwocku

2010.06.01
08:07

Konkurs na stanowisko dyrektora MOS

Starostwo Powiatowe w Otwocku

2010.06.01
08:07

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ossowie

Urząd Miejski w Wołominie

2010.06.01
08:08

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie

Urząd Miejski w Wołominie

2010.06.01
08:08

Ogłoszenie o konkursie

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

2010.06.01
08:08

Ogłoszenie o konkursie

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

2010.06.01
08:08

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

2010.05.19
10:26

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

2010.06.01
08:07

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

2010.06.01
08:07

Ogłoszenie o konkursie

Urząd Gminy w Mrozach

2010.06.01
08:06

Ogłoszenie o konkursie

Urząd Gminy w Goszczynie

2010.06.01
08:06

Ogłoszenie o konkursie

Urząd Gminy w Nowym Mieście

2010.06.01
08:06

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w 2010 r., ogłoszonego w dniu 15 marca 2010 r.

2010.04.30
14:21

Ogłoszenie o konkursach

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2010.06.01
08:06

Przetarg nieograniczony na zakup usług szkoleniowych

ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W 2010 ROKU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2010.04.29
19:42

Ogłoszenie o zużytych oraz zbędnych składnikach majątkowych

Ogłoszenie z dnia 27 kwietnia 2010 r.

2010.05.17
09:30

Ogłoszenie o konkursie

Urząd Miejski w Błoniu

2010.06.01
08:06

ZARZĄDZENIE Nr 37 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w 2010 r.

2010.11.03
11:08

ZARZĄDZENIE Nr 9 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2009 r.

Zarządzenie w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2009 / 2010

2010.11.03
11:04

DrukujZapisz jako PDF